PRISLISTA

Trädfällning

Markfällning: Vid markfällning fäller vi trädet från marken.


Sektionsfällning: Ibland finns det inte plats att fälla trädet från marken, våra arborister använder sig då av livlina och sele för att säkra sig i trädet och bit för bit montera ned trädet.


Ibland behöver vi fira ner delarna med hjälp av firningslina för att inte skada omgivningen.
Ibland är trädet i dåligt skick och vi behöver använda oss av skyfilt eller kranbil för att stegvis ta
ned trädet.

PRIS: 1 000 – 15 000 kr/Träd

Stubbfräsning

Stubbfräsen avlägsnar stubben på ett skonsamt sätt som inte påverkar omgivningen i någon större utsträckning.

Priset påverkas av stubbens höjd och bredd. Önskar du ett pris direkt kan du mäta stubben innan du skickar en offertförfrågan.

PRIS : Från 1 000 kr

Trädvård

Vi på Trädfällning Skåne utför olika sorters trädvård, dessa är några av beskärningen vi erbjuder:


Underhållsbeskärning
Uppbyggnadsbeskärning
Kronhöjning
Övrig beskärning

PRIS: Från 1000 kr

Bortforsling

Vid önskemål tar våra arborister hand om bortforsling av ris och stamdelar efter att vi slutfört arbetet i samråd med kunden.

PRIS: Från 300 kr