Trädfällning
Skåne

OFFERT DIREKT

Trädfällning för alla

Vi utför allt från enkel till avancerad trädfällning i Skåne med omnejd. Oavsett om det är en avancerad trädfällning du efterfrågar eller behöver hjälp med trädvård är du välkommen till oss på Trädfällning Skåne

Trädfällning Skåne

Vår kunskap, er trygghet

Vi erbjuder trädfällning, trädbeskärning och trädföryngring i Skåne med hjälp av våra utbildade arborister. Självklart innehar samtliga anställda på Trädfällning Skåne de certifikat och licenser som behövs.

Trädfällning Skåne

Ett självklart val för dig

Söker du kunskap, kvalitet och erfarna arborister? Med vår kunniga personal och områdesbredd är vi det självklara valet för trädfällning i Skåne med omnejd. 
Skicka en förfrågan om offert redan idag. 

Konsultation?
Vi vet vad du behöver!

 

Det är inte alltid lätt att veta vilka åtgärder som behövs när det kommer till trädvård. Eftersom vi på Trädfällning Skåne har mångårig erfarenhet inom området ger vi dig gärna rådgivning oavsett om du är privatperson eller företagare. Med vår långa erfarenhet och breda kompetens hjälper vi dig gärna med trädfällning och trädvård i Skåne med omnejd.

 

 Samtliga anställda hos oss på Trädfällning Skåne är utbildade arborister med bred kunskap om trädvård och trädfällning. Vi hjälper dig att avgöra vilket arbete som bör utföras på just dina träd. Vi utför alltid det arbete vi och kunden kommit överens om – med säkerhet i fokus!

 

Säkert och smidigt är vår vision!

Det är lätt att skada sig vid trädfällning om man inte vet exakt hur man ska gå till väga, säkerheten är något vi på Trädfällning Skåne är extremt noga med när vi utför vårt arbete och vi arbetar ständigt med att öka säkerheten ytterligare. 

Eftersom säkerheten är vår expertis hoppas vi att du som kund ska känna en trygghet i att våra arborister utför arbetet åt dig istället för att du själv tar fram motorsågen.

Vi på Trädfällning Skåne utför arbetet försiktigt och smidigt så att du som kund kan lägga tid på annat du tycker om och samtidigt undvika risken för skador. 

Trädfällning Skåne

Trädfällning

Trädvård

Stubbfräsning

Bortforsling

Efter rutavdrag brukar kostnaden för trädfällning av ett träd landa på 1000-15000 kronor. Vi lämnar en kostnadsfri offert innan vi påbörjar arbetet för att kunden ska få en rimlig uppskattning av hela kostnaden för arbetet. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när vi avgör kostnaden för arbetet som ska utföras. Läge, säkerhet samt trädets skick och storlek påverkar prissättningen.

 

Efter rutavdrag brukar kostnaden för trädfällning av ett träd landa på 1000-15000 kronor. Vi lämnar en kostnadsfri offert innan vi påbörjar arbetet för att kunden ska få en rimlig uppskattning av hela kostnaden för arbetet. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när vi avgör kostnaden för arbetet som ska utföras. Läge, säkerhet samt trädets skick och storlek påverkar prissättningen.

 

Du får göra rutavdrag för hushållsnära tjänster. Kravet för rätten till  rutavdrag är enligt skatteverkets hemsida att arbetet ska utföras på eller i nära anslutning till tomten där bostaden står. Om du vill veta mer om  vilken typ av trädgårdsarbete som ingår i rutavdraget kan du läsa mer här: skatteverkets hemsida.

 

OBS! Det är viktigt att kontrollera vad som gäller för just din bostad. Vad som räknas som bostad skiljer sig åt för rot- och rutarbeten. Här kan du läsa om de olika kriterierna på skatteverkets hemsida.

 

Trädfällning
Markfällning: Vid markfällning fäller vi trädet från marken.
Sektionsfällning: Ibland finns det inte plats att fälla trädet från marken, våra arborister
använder sig då av livlina och sele för att säkra sig i trädet och bit för bit montera ned trädet.
Ibland behöver vi fira ner delarna med hjälp av firningslina för att inte skada omgivningen.
Ibland är trädet i dåligt skick och vi behöver använda oss av skyfilt eller kranbil för att stegvis ta
ned trädet. 

Stubbfräsning
Stubbfräsen avlägsnar stubben på ett skonsamt sätt som inte påverkar omgivningen i någon större utsträckning. 

Trädvård
Vi på Trädfällning Skåne utför olika sorters trädvård, dessa är några av beskärningen vi erbjuder:
Underhållsbeskärning
Uppbyggnadsbeskärning
Kronhöjning
Övrig beskärning

Bortforsling
Vid önskemål tar våra arborister hand om bortforsling av ris och stamdelar efter att vi slutfört arbetet i samråd med kunden.

De redskap vi använder oss av är motorsåg, brytjärn och bågsåg när vi arbetar med trädfällning och trädvård. Vid enstaka tillfällen behöver vi skyfilt och kranbil till hjälp för att på ett säkert sätt utföra arbetet.

Den skyddsutrustning vi behöver är hörselskydd, arbetshandskar alternativt sågskyddshandskar, skor med tåskydd, hjälm och visir för att skydda ögonen. När ni monterar ned träd behöver vi ibland ta hjälp av livlina och sele.

De vanligaste orsakerna till att träd behöver beskäras är att de utgör en säkerhetsrisk eller att man önskar mer ljusinsläpp i sin trädgård. Det finns olika typer av beskärning:

 

Underhållsbeskärning
Beskärning av träd med skadade eller torra grenar. Ibland behöver man beskära träd nära byggnader för att undvika nära växande grenar.

 

Uppbyggnadsbeskärning
Uppbyggnadsbeskärning är en åtgärd man bör utföra innan trädet nått en ålder av 30 år, det passar yngre träd. Man anpassar arkitekturen med hjälp av beskärning av trädets grenar för att undvika felväxande grenar och dubbeltoppar. Åtgärden bör utföras vid flera tillfällen under de första 30 åren för att undvika större ingrepp senare.

 

Kronhöjning
När träden börjar växa vilt över vägbanor kan det skapa problem, kronhöjning är när växande grenar avlägsnas eller styrs om för att få fri höjd under trädet. 

 

Övrig beskärning
Detta kan innefatta exempelvis viktavlastning på träd som riskerar att knäckas av tyngd från snö eller annat.

I de flesta fall får du som privatperson fälla vilka träd du vill på din egen tomt, det finns en del undantag där det kan krävas marklov och tillstånd från Länsstyrelsen.

 

Om du som privatperson väljer att fälla träd på egen hand bör du vara medveten om riskerna och hur du bör gå till väga. Vid minsta osäkerhet rekommenderar vi alltid att du hör av dig till oss och får professionell hjälp av våra utbildade arborister. Utbildade arborister har specialkunskaper inom allt som har med trädfällning och trädvård att göra.

Samtliga arborister hos oss på Trädfällning Skåne har godkända resultat på både teoretiska och praktiska arbetsprov. Arbetsmiljöverket kräver att godkända prov finns dokumenterade.  Sedan 1a december 2012 krävs även körkort på motorsåg, detta är självklart något samtliga arborister på Trädfällning Skåne innehar. Vi följer alltid de kriterier och lagar som gäller för arboristyrket. 

Önskar du som kund bevis på vår kunskap visar vi mer än gärna upp våra intyg, det ska alltid kännas tryggt att anlita oss på Trädfällning Skåne.

Önskar du en offert av oss kan du använda det kontaktformulär som finns tillgängligt på sidan “kontakta oss”. Du behöver inte beskriva ärendet utförligt utan vi återkommer till dig på telefon eftersom vi vet att det kan vara svårt att i text beskriva exakt vad man önskar hjälp med. 


Eftersom det är svårt för oss att ge ett direkt pris på arbetet vi önskas utföra besöker vi er gärna för en bedömning alternativt önskar bilder på arbetet.

Har det uppstått ett akut problem ni behöver hjälp med kan ni med fördel  kontakta oss via telefon eller genom den e-post som anges på samma sida. Räkna med en svarstid på några timmar vid kontakt genom e-post  eller hemsida, telefonen går att komma fram på alla vardagar mellan 7-15.

Vid akuta ärenden på helgen kan ni tala in ett meddelande på telefonsvararen så återkommer vi så fort vi har möjlighet.

Ge dig aldrig på att kapa riktigt stora träd om du inte har erfarenhet av Trädfällning eller skogsarbete. Man bör ha i beaktning att  vissa träslag är hårdare än andra, exempelvis ek. 

Att fälla träd över elledningar är förenat med livsfara. Tala alltid med din eldistributör för att bestämma hur detta bör utföras på säkraste sätt. 

Viktigt att tänka på är att i gamla trädgårdsträd finns ofta dolda spik, som kan förstöra motorsågen genom att slita sönder motorsågens kedja.
Fäll aldrig träd mot vindens riktning, det är svårt att hålla kontroll.